LEDENVOORDEEL:

– Als je lid wordt van EcoBeverwijk heb je allereerst een stem in de besluiten die de coƶperatie neemt. Dat loopt via de ledenvergadering.
– Daarnaast heb je per lidmaatschapsjaar recht op een gratis adviesgesprek.
– Als vrijwilliger hoef je geen lidmaatschapsbijdrage te betalen.
– Wanneer er een mogelijkheid komt voor een collectief energie-opwekproject, dan hebben leden die mee willen doen aan zo’n project, voorrang bij de aanschaf van participaties.

UITLEENSERVICE VOOR LEDEN

Als coƶperatie van leden, heeft EcoBeverwijk voor haar leden ook een uitleenservice. Je kunt namelijk als lid diverse apparaten voor kortere of langere tijd gratis te leen krijgen. Je kunt je verzoek om iets te lenen indienen via info@ecobeverwijk.nl.
Geef daarbij aan hoelang je de apparatuur wilt gebruiken. Daarna krijg je een reactie wanneer en waar je de spullen kunt ophalen en weer moet inleveren. Je moet wel tekenen voor het lenen, bijv. dat EcoBeverwijk niet aansprakelijk is voor schade door het gebruik en dat je eventuele schade door onoordeelkundig gebruik aan de apparatuur zult vergoeden. 

We willen de service nog verder uitbreiden, maar onze uitleenservice omvat momenteel de volgende zaken:

1. CO2-meters
Als je je woning gaat isoleren, moet je altijd ook zorgen voor goede ventilatie, zodat er genoeg zuurstof de woning binnen komt. EcoBeverwijk beschikt daarom ook over diverse apparaten om dat te controleren.  Mochten er leden van EcoBeverwijk zijn die twijfelen of hun thuiswerkplek of kamer wel genoeg geventileerd is, dan kunnen ze via ons algemene e-mailadres info@ecobeverwijk.nl een verzoek doen om gratis enkele dagen een CO2-meter te lenen.
Uiteraard moeten we ons aan de corona-afspraken houden bij het uitlenen en soms kan het even duren voor de meter weer beschikbaar is.

2. Energiekosten-meters

Wil je weten hoeveel stroom bijv. je (oude) wasmachine, straalkachel of pomp van de vloerverwarming eigenlijk gebruikt, stop dan eenvoudig een energiekosten-meter in het stopcontact en na een weekje weet je het!