Hoe meer leden, hoe meer mogelijkheden

Lid worden van EcoBeverwijk

 

Door lid te worden van EcoBeverwijk ondersteun je het werk van de coöperatie. Je verplicht je met je aanmelding dus NIET tot deelname aan projecten, waarbij de coöperatie zaken gaat verkopen of kopen.
Mochten die worden opgestart, dan loopt deelname daaraan altijd via aparte inschrijvingen (en bijdragen).

Met de persoonsgegevens die je ons via het aanmeldformulier verstrekt gaan we zorgvuldig om. We gebruiken ze alleen voor ons ledenregister en om met jou in contact te blijven. ( zie ook de privacyverklaring) .Lees hier onze statuten  en reglementen

Omdat EcoBeverwijk een coöperatie is, werken wij met lidmaatschappen. De leden beslissen via de Algemene Ledenvergadering over belangrijke ontwikkelingen.  Ieder lid dat zich via ons inschrijfformulier heeft aangemeld, heeft stemrecht in de ALV.

De contributie bedraagt per jaar  €20, —
Deze vaste bijdrage is voor ons een belangrijke vaste inkomstenbron. De meeste projecten die wij uitvoeren zijn kostendekkend. De coöperatie heeft niet het doel om winst te maken.
Met de inkomsten kunnen wij nieuwe duurzame projecten opstarten en het werk van onze vrijwillige energiecoaches mogelijk maken.
Iedereen in Beverwijk en Wijk aan Zee  kan meedoen door lid te worden via onderstaand formulier. Hoe meer leden, hoe meer mogelijkheden en invloed voor de coöperatie.

Ben je via een actie als gastlid aangemeld, dan heb je geen stemrecht in de ALV , maar kun je wel profiteren van de ledenservice .
Verder houden we je via de nieuwsbrief en deze website op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen rond de energietransitie en organiseren we af en toe activiteiten binnen het thema duurzaamheid.

Praktische informatie

Je lidmaatschap wordt na een jaar automatisch verlengd. De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor einddatum van je lidmaatschap.
Als je gastlid bent geworden in combinatie met een actie (dit is dan bij de actie vermeld) eindigt je lidmaatschap automatisch na de afgesproken periode.

De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 20,00 per jaar.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Als je je na 1 juni aanmeldt,  kost het lidmaatschap €10,00 voor het lopende jaar.

De ledenbijdrage wordt geïnd via incasso. Na inschrijving ontvang je van ons een incasso-machtiging, die je ondertekend naar ons kan terugsturen.