Hoe meer leden, hoe meer mogelijkheden

Meld u aan als lid van EcoBeverwijk

Door lid te worden van EcoBeverwijk ondersteunt u het werk van de coöperatie en draagt u bij aan een duurzamer Beverwijk.
Hoe meer leden, hoe meer mogelijkheden en invloed voor de coöperatie.
Samen met de leden onderzoeken we de komende jaren wat we gaan oppakken.
Voor 2020 en 2021 is dat vooral de energiebesparing. Hoe meer mensen als vrijwilliger meewerken, hoe meer er kan worden aangepakt.

U kunt zich hier aanmelden voor het lidmaatschap van 2020. Dat wordt niet automatisch verlengd. Voordat het nieuwe jaar ingaat,ontvangt u een uitnodiging om lid te blijven in 2021.

Kosten lidmaatschap in 2020 : € 10,00*
Daarna zal dat voor een heel jaar minimaal het dubbele bedrag zijn. Eind 2020 stellen de leden de nieuwe contributiebedragen vast.
*Voor leden van Beverwijk Duurzaam is het lidmaatschap in 2020 gratis.

Door lid te worden van EcoBeverwijk bent u alleen lid om het werk van de coöperatie te ondersteunen.
U verplicht zich als lid dus NIET tot deelname aan projecten,waarbij de coöperatie zaken gaat verkopen of kopen. Mochten die worden opgestart, dan loopt deelname daaraan altijd via aparte inschrijvingen (en bijdragen).

Lees hier onze statuten.
De huishoudelijke reglementen zijn in voorbereiding

Hierbij meld ik me aan als lid van EcoBeverwijk
voor het jaar 2020.
U dient onderstaande aan te vinken, anders kan het formulier niet worden verstuurd.

We nemen zo snel mogelijk contact met u op en sturen u een uitgebreider aanmeldingsformulier naar uw adres.