Hoe meer leden, hoe meer mogelijkheden

Meld u aan als lid van EcoBeverwijk

Omdat EcoBeverwijk een coöperatie is, werken wij met lidmaatschappen. Dat is onze belangrijkste inkomstenbron. Met deze inkomsten kunnen wij zoveel mogelijk nieuwe duurzame projecten opstarten. Iedereen in Beverwijk kan heel eenvoudig bijdragen door lid te worden via onderstaand formulier. Hoe meer leden, hoe meer mogelijkheden en invloed voor de coöperatie.

Door lid te worden van EcoBeverwijk ondersteunt u het werk van de coöperatie. U verplicht zich met uw aanmelding dus NIET tot deelname aan projecten,waarbij de coöperatie zaken gaat verkopen of kopen. Mochten die worden opgestart, dan loopt deelname daaraan altijd via aparte inschrijvingen (en bijdragen).

De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 20,00 per jaar. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Als u zich halverwege het jaar aanmeldt bedraagt de bijdrage voor een lidmaatschap dat ingaat na 1 juli €10,00 per jaar.

Wij verzoeken u het lidmaatschapsbedrag te storten op BANKREKENINGNR: : NL12 INGB 0006 4059 75 t.n.v. EcoBeverwijk U.A. onder vermelding van: lidmaatschap 2021

Zo ondersteun je onze coöperatie en heb je tevens recht op de ledenservice, welke diverse voordelen biedt.
Verder houden we je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en organiseren we af en toe activiteiten binnen het thema duurzaamheid.

Wij maken je erop attent dat wij de persoonsgegevens die je ons bij het invullen van het aanmeldformulier verstrekt, zullen verwerken op de manier zoals wij die in onze privacyverklaring hebben omschreven. Wij verwijzen je graag naar de privacyverklaring voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en de rechten die je hebt.

Lees hier onze statuten.
De huishoudelijke reglementen zijn in voorbereiding

Hierbij meld ik me aan als lid van EcoBeverwijk.
Graag alle onderstaande velden invullen.


Wilt u het onderstaande aanvinken en de code invoeren, anders kan het formulier niet worden verstuurd.

Ter informatie: het lidmaatschap wordt na een jaar automatisch verlengd. De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor einddatum van je lidmaatschap.
Als je vrijblijvend lid bent geworden in combinatie met een actie (dit is dan bij de actie vermeld) eindigt je lidmaatschap automatisch na 1 jaar

Om spam te voorkomen vragen we u de
onderstaande code over te typen.

captcha