We doen het samen

Doe mee aan het verder opbouwen van EcoBeverwijk

EcoBeverwijk is een initiatief van inwoners uit Beverwijk, die lokaal willen samenwerken aan een toekomstbestendige wereld op het gebied van energie en wonen.

EcoBeverwijk is een zelfstandige energiecoöperatie, zonder winstoogmerk, onafhankelijk van bedrijven en politiek.

Wij bedenken mogelijkheden en organiseren diverse initiatieven om samen met andere inwoners  onze huizen en omgeving energiezuiniger en (nog) comfortabeler te maken.

Dat kan door gezamenlijke projecten zoals zonnedaken, voordeel via inkoopacties en eventueel het voordeliger afnemen van groene stroom.

Om dit voor elkaar te krijgen vragen we jullie om mee te doen, door mee te werken, door lid te worden of je aan te melden voor een werkgroep of als vrijwilliger.

We zoeken vrijwilligers voor:

  • Bestuur.
  • Public Relations.  Opstellen van persberichten, folderteksten,websiteberichten enz.
  • Energiecoaches.
  • enz.
Werkgroep Zon op Beverwijk

Deze werkgroep onderzoekt waar er in Beverwijk op grotere daken mogelijkheden zijn voor een collectief zonnedak.
Leden van de coöperatie kunnen -zodra er een project is - financieel participeren.

Werkgroep warmtetransitie in oprichting

Deze werkgroep willen we graag oprichten samen met mensen die interesse hebben in de warmtetransitie.
Zij bestuderen en bespreken hoe de toekomstige warmtevoorziening in Beverwijk voor de inwoners eruit zou kunnen zien.

Klimaatadaptatie en stadsnatuur

Eco-Beverwijk is niet alleen een energiecoöpertaie, maar heeft ook een ecologische tak in de vorm van deze werkgroep. Zij werkt aan thema's rond een klimaatbestendige en groene stad.
Bescherming en bevordering van de biodiversiteit. Verkoeling tegen hitte en zorgen dat er meer vergroening komt zijn de hoofdthema's.
Hiermee nemen ze het stokje over van Beverwijk Duurzaam.

Werkgroep in oprichting Innovaties Duurzaam Wonen

Deze werkgroep onderzoekt kritisch de nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden m.b.t. duurzame energie en duurzaam bouwen. Wat zijn bijvoorbeeld mogelijkheden om zonne-energie op te slaan thuis of in de buurt.
De opgedane kennis wordt gebruikt door de energiecoaches bij hun advisering. De werkgroep werkt samen met de energiecoöperaties in de regio in het organiseren van informatiebijeenkomsten op basis van de actueelste informatie.

Neem contact op

Wil jij meewerken als vrijwilliger aan de opbouw van de coöperatie?
Neem dan contact met ons op.